Spreekteksten

Op deze pagina vindt u de verschillende spreekteksten die door de raadsleden van Wewa uitgesproken zijn bij de diverse besluitvormende raden. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorverwezen naar de gehele spreektekst

Oktober 2018

Afvalbrengstation

September 2018

Biomassacentrales
Detailhandelstructuurvisie

Mei 2018

Coalitieakkoord

Januari 2017

Verzelfstandiging sport
Afvalbeleid
Vredenburghlaan

December 2017

Tarieven met o.a. hondenbelasting

Bespreking van de tarieven voor 2018 waarbij WeWa o.a. gepleit heeft voor het afschaffen van de hondenbelasting.

November 2017

Begroting 2018-2022

Oktober 2017

Onderzoeksrapport opening winkels op zon- en feestdagen
Planstudie N207/ Verlengde Bentwoudlaan

Juli 2017

Vaststellen en wijzigen fasering IHP Triangel
Begrotingsuitgangspuntenbrief 2018-2021
Bestemmingsplan Kerkweg (voormalig postkantoor)

Juni 2017

Jaarrekening 2016

Mei 2017

Evaluatie tarievenstructuur sport 2012-2015
Onderzoek organisatie sport
Nota maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid

April 2017

Toekomstvisie Waddinxveen 2030

Spreektekst behorende bij vaststellen toekomstvisie Waddinxveen 2030

Bestemmingsplan voormalig postkantoor

Spreektekst behorende bij vaststellen bestemmingsplan mogelijk maken bebouwing voor mensen met autisme op de locatie van het voormalige postkantoor aan de kerkweg oost

Maart 2017

Visie van station tot brug

Spreektekst behorende bij het vaststellen van de visie van station tot brug. Visie om aan te geven wat voor bebouwing er in dit gebied gewenst/mogelijk is.

Vuurwerkvrije zone

Voorstel van WeWa om een vuurwerkvrije zone rondom het Warnaarplantsoen in te stellen.  Dit onderwerp is uiteindelijk aangehouden.

Januari 2017

Gewijzigd vaststellen bp bebouwde kom n.a.v Raad van State tussenuitspraak Stationsstraat 61 en ambtshalve wijzigingen
Nota bodembeheer

December 2016

Lichtassimilatie- Oranje nachten

Spreektekst met vragen over de lichtuitstoot van kassen

Versmalling beukmaat Triangel

Spreektekst behorende bij verzoek om de beukmaat van woningen in Triangel naar 4,80 meter

November 2016

Begroting 2017

Spreektekst behorende bij begroting 2017

September 2016

Welstandsnota

Spreekteks behorende bij welstandsnota

Juli 2016

COA

Spreektekst over voortzetten gesprek met COA over vluchtelingenopvang

Jaarstukken 2015 Decentralisatie

Spreektekst behorende bij jaarstukken 2015. Deze is gesplitst besproken. In Juni vrijwel de gehele jaarstukken in juli alleen de decentralisaties.

Juni 2016

Jaarstukken 2015

Spreektekst behorende bij jaarstukken 2015 exclusief de decentralisaties