Waddinxveen schaft hondenbelasting af

Waddinxveen schaft volgend jaar de hondenbelasting af en verlaagt de onroerende zaakbelasting (ozb) voor bedrijven met 1,5 procent. De andere gemeentelijke belastingen blijven gelijk of worden met het inflatiepercentage verhoogd.

“We zijn financieel gezond”, zegt wethouder Hannie van der Wal-Hortensius (D66) over de meerjarenbegroting 2019-2022 die donderdag is verschenen. “Er zijn in de komende tijd nog wel pittige uitgaven voor het onderwijs en de sport te doen, maar er is voldoende ruimte om die financieel op te vangen en ook het weerstandsvermogen is meer dan voldoende.”

De totale belastingdruk voor de inwoners van Waddinxveen blijkt volgend jaar zelfs lager te zijn dan die in de omliggende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas, al zijn de tarieven wel iets hoger dan gemiddeld in ons land.

Om ouders zonder belastingvoordeel tegemoet te komen gaat de gemeente met een nieuwe regeling bijdragen in de kosten van peuteropvang zodat alle kinderen tussen twee jaar en drie maanden en vier jaar een kansrijke start krijgen. Voor dat doel is 30.000 euro vrijgemaakt.

Preventieteam

Van Gouda wordt in 2020 de opvang van vrouwen en dak- en thuislozen en het beschermd wonen overgenomen. Het preventieteam Wadwijzer krijgt jaarlijks 373.000 euro voor meer jeugd- en opvoedondersteuning, het terugdringen van laaggeletterdheid en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “Geweld hoort nergens thuis”, aldus b en w.

Activiteiten van jongeren die zelf wat willen organiseren worden voortaan uit een apart fonds eenmalig gesubsidieerd. Aan het opsporen van criminele jeugd- en jongerenoverlast wordt meer gedaan. Voor de veiligheid op straat gaat burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis de inzet van flexibel cameratoezicht regelen.

Waddinxveen gaat uit van de bouw van 300 woningen per jaar, vooral in Park Triangel dat uiterlijk in 2028 met 2.700 woningen zal zijn volgebouwd. Daarbij gaat het ook om meer huurwoningen in de sociale- en vrije sector, oplopend naar 30 procent van het totaal. De slaagkans voor jongeren op een huis wordt groter gemaakt.

Onderzoek wordt gedaan naar sloop of nieuwbouw van sporthal ‘de Dreef’. Intussen werkt wethouder Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) ook aan een betere fiets- en wandelverbinding vanuit Park Triangel naar zowel de sporthal als het Coenecoop College, dat nieuw gaat bouwen, en het winkelhart Gouweplein.

Het bomenbestand wordt uitgebreid om de groene uitstraling van het Gouwedorp te kunnen behouden. Daarbij wordt ook de relatie met waterrecreatie versterkt. Met groen en water zal ook innovatief worden omgegaan voor een minimale wateroverlast of watertekort. Een stresstest maakt daarvan deel uit.

Rompslomp

Met een budget van 25.000 euro wordt gestreefd naar een ondernemersvriendelijk Waddinxveen. “We denken actief mee met het bedrijfsleven en verkennen samen kansen en mogelijkheden”, belooft wethouder Gezina Atzema (VVD). Voorts komen meer mensen aan het werk omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in drie jaar tijd wordt gehalveerd.

Voor inwoners en ondernemers wil de gemeente zichtbaarder, laagdrempelig en aanspreekbaar zijn. Iedereen moet ook goed kunnen zien hoe besluiten in het raadhuis tot stand komen, vinden b en w. Voor het meedenken, meepraten en meedoen wordt elk jaar 40.000 euro uitgetrokken.

“Er staan grote veranderingen en ontwikkelingen op stapel”, verwachten b en w. De energietransitie, de zorgtransitie en de komst van de Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving zijn daar ingrijpende en veelomvattende voorbeelden van.

“Met onze begroting leggen we daarvoor het fundament in de komende vier jaar”, stelt het college vol trots. “Dit college doet veel meer dan het alleen mogelijk maken van koopzondagen zoals de oppositiepartijen beweren”, vult wethouder Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks) aan.

Bron AD: https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-schaft-hondenbelasting-af~abe7fea3/

Erelid At van Geerenstein overleden

Erelid Anna (At) van Geerenstein-van Bedaf is afgelopen dinsdag 31 juli op 89-jarige leeftijd overleden te Gouda.
At van Geerenstein is vanaf de eerste start van Weerbaar Waddinxveen zeer actief geweest.

Aanvankelijk voelde At zich aangetrokken door Unie 55+. Voor deze ouderenpartijen was zij in 2002 nog kandidaat voor de Tweede Kamer. Bij de oprichting van WeWa eind 2001 sloot zij zich aan en was meteen heel actief. In 2002 stond zij vierde op de lijst. Na de verkiezingen in 2002 is zij tot 2006 raadslid geweest. Ook in de jaren daarna was zij op de kieslijst terug te vinden, in 2006, 2010 en 2014.
At zette zich voor meer dan 100 procent in en vooral onderwijs had haar grote belangstelling. Zij was fervent voorstander van openbaar onderwijs en stak dat niet onder stoelen of banken. 
Tot op hoge leeftijd liep zij vanaf de Prinses Irenestraat naar het gemeentehuis voor de vergaderingen. De laatste jaren wilde ze dan wel met de auto worden teruggebracht.

Bestuur en leden van WeWa verliezen in At een uiterst bekwaam medelid met een innemende persoonlijkheid. 

Verkiezingsdebatten

Rondom de verkiezingen zijn er een aantal debatten georganiseerd.
Afgelopen maandagavond 19 februari is het eerste debat geweest dat georganiseerd werd door het Ondernemers Platform Waddinxveen.
Donderdag 1 Maart is het volgende debat. Dit is het debat dat georganiseerd wordt door de RTW. Het debat wordt live uitgezonden van 19.00- 21.00 op 105.8 FM, 103.8 in de ether en via de stream op www.rtw.nl. Het debat zal ook op beeld vast worden gelegd.

Op maandag 12 Maart volgt er vervolgens nog een debat in Cultuurhuys de Kroon. Dit debat zal onder leiding staan van Wilma Borgman.

Heeft u in de tussentijd vragen aarzel dan niet om één van onze kandidaten te benaderen, ons contact formulier in te vullen of een email te sturen naar info@wewa.nl

Gemeenteraadsverkiezingen: Kandidatenlijst WeWa bekend

Maandagavond 4dec jl. hebben de aanwezige leden van Weerbaar Waddinxveen (WeWa) de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Kirsten Schippers is gekozen tot lijsttrekker. Op dit moment is zij fractievoorzitter van WeWa. Op plek twee staat huidig raadslid Sylvia Vink-Vermeulen gevolgd door op plek drie, ook raadslid op dit moment, Helma Schippers-van Rhee. Op plek vier staat John van der Steldt gevolgd door op plek vijf Jaap Bardelmeijer. Wewa streeft naar behoud van de drie huidige zetels en hoopt op uitbreiding naar een vierde zetel.

De volledige kandidatenlijst is als volgt:
1. Kirsten Schippers
2. Sylvia Vink-Vermeulen
3. Helma Schippers- van Rhee
4. John van der Steldt
5. Jaap Bardelmeijer
6. Marjan van Hessen
7. Nico van der Lans
8. Frans Bos
9. Arnold Tak
10. Anneke van der Lans- van Ardenne
11. Diana van Zanten

Van links naar rechts: Jaap Bardelmeijer (5), Helma Schippers- van Rhee (3), Kirsten Schippers (1), Sylvia Vink-Vermeulen (2), John van der Steldt (4)

Afscheid burgemeester Cremers

Afgelopen vrijdag is er afscheid genomen van burgemeester Bert Cremers. De middag begon met een raadsvergadering in het gemeentehuis. Hier heeft PVDA/GL fractievoorzitter Henry ten Zijthoff namens de gehele raad de burgemeester toegesproken. Tijdens zijn toespraak werd hij kort onderbroken door sinterklaas die even snel over was gekomen om afscheid te nemen van de burgemeester. Vervolgens heeft Henry ten Zijthoff zijn toespraak, met de nodige humor, afgemaakt. Tijdens deze toespraak is de bitterbalen motie ingediend en unaniem aangenomen. Als afscheidscadeau van de gemeenteraad heeft de burgemeester een beeld gekregen. Verder zijn er toespraken gehouden door Milo Schoenmaker, de burgemeester van Gouda en door wethouder de Jong. In de laatste toespraak is burgemeester Cremers benoemd tot ereburger van Waddinxveen. Tot slot was het woord aan de burgemeester zelf. Na de deze raadsvergadering verplaatste het afscheid zich naar de gemeentewerf waar de mogelijkheid was voor alle inwoners van Waddinxveen om afscheid te nemen. Deze afscheidsreceptie was zeer druk bezocht. Wij willen de burgemeester bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren en hopen dat hij gaat genieten van datgene wat in de toekomst allemaal nog gaat gebeuren.

Frans Bos benoemd tot erelid

Maandagavond 16 oktober is Frans Bos tot erelid benoemd van WeWa. Frans is vanaf het begin betrokken geweest bij WeWa in verschillende rollen. Frans bedankt voor alle inzet de afgelopen jaren en wij hopen nog veel gebruik te mogen maken van je adviezen en kennis!

Braderie

Op 10 Juni zal wederom de jaarlijkse braderie aan de dorpsstraat plaats vinden.

Dit jaar zijn wij daar ook te vinden met een stand.

Heeft u vragen over WeWa of over de politiek in het algemeen? Bent u geïnteresserd in de politiek? Of wilt u gewoon een praatje maken? Kom ons dan opzoeken op de braderie!

 

Welkom

Welkom op de vernieuwde site van Weerbaar Waddinxveen ook wel WeWa genoemd.

Wij zijn een lokale politieke partij in Waddixveen en hebben momenteel drie zetels in de gemeenteraad.

Op deze website vind u onze fractie, moties, amendementen, spreekteksten en de kalender met informatie over wat er de komende tijd op de planning staat.